Interima uppdrag

Står ert företag tillfälligt utan ekonomichef, behövs en interim ekonomikonsult eller en interim redovisningschef? Vi erbjuder erfarna och högkvalificerade interima konsulter som med kort varsel kan förstärka er ekonomi- och finansfunktion i operativa roller.

Vad är en interim ekonomikonsult?

En interim ekonomikonsult är en konsult som kommer in tillfälligt i en operativ roll inom ekonomi- och finansfunktionen på olika företag. Oftast anlitas konsulten till en operativ roll inom t ex redovisning, controlling eller koncernredovisning.

Vilka interima uppdrag genomför vi?

Vill du veta mer om våra interima roller?

När behövs en interimskonsult?

Fördelen med att ha en interim konsult inom ekonomiorganisationen är att konsulten kan sina operativa uppgifter och har gjort dessa många gånger förut. Samtidigt har konsulten en förmåga att med sin samlade erfarenhet och kompetens bidra med förbättringar som ökad kvalitet och ökad effektivitet. Det kan finnas olika anledningar och behov för att ta in en interim konsult:

  • En medarbetare slutar
  • Någon ska gå på föräldraledighet
  • En medarbetare blir sjukskriven
  • Ert företag växer, antingen organiskt eller via förvärv av annat bolag
  • Ert företag står inför en större förändringsfas och ni är i behov av ytterligare resurser
  • Ert företag är i en förändringsfas där viss specialistkompetens behövs tillfälligt