Interim Financial Controller

En Financial Controller ansvarar för att säkerställa och effektivisera redovisning- och rapporteringsarbetet på företaget. Det kan även ingå ansvar för att kvalitetssäkra internkontrollen. En Financial controller är bolagets spetskompetens inom finansiell kontroll, ekonomistyrning och analys.

En interim Financial Controller från Lind & Schultz har gedigen kompetens av dessa arbetsuppgifter och erfarenhet från flera olika verksamheter vilket gör att konsulten snabbt kan sätta sig in i nya uppdrag och leverera från första dagen. Våra konsulter har även en förmåga och ambition att vara med i förbättring av processer, utveckla verksamhetsstyrning och visualisera information för verksamhet och ledning.

Kontakta oss