Interim Financial Controller

En Financial Controllers uppdrag är att ansvara för redovisnings-och rapporteringsarbetet. Rapporteringen ska vara tillförlitlig och effektiv. En Interim Financial Controller är bolagets spetskompetens inom finansiell kontroll, ekonomistyrning och analys. En Interim Financial Controller är ofta mycket väl bevandrad i excel och i moderna rapporteringssystem.

Vi träffar och för en kontinuerlig dialog med våra konsulter för att säkerställa aktuell kompetens för en roll som Interim Financial Controller. Förutom att konsulten ska ha relevant teknisk och kunskapsmässig kompetens krävs även att konsulten har ett arbetssätt som är effektivt och att man är en bra teammedlem för att arbeta som Interim Financial Controller. En Interim Financial Controller som vi presenterar till vår kund är en konsult som vi har kvalitetssäkrat och som arbetar på ett modernt sätt och som alltid har kundens behov i fokus.

Kontakta oss