Policy Personuppgifter

Lind & Schultz Finansial Consultants AB, orgnr 556744–1349

Kund – och kontaktregister
Vårt kund- och kontaktregister består till i stort sett 100 % av företagskontakter, dvs kontakter till juridiska personer. Till detta har vi information om kontaktdata till kontaktperson på respektive företag. Vi har inga andra register/tabeller där vi på något sätt registrerar eller på annat sätt hanterar personuppgifter.

Konsultregister
Vi har även ett register avseende konsulter.


Personuppgifter som vi lagrar
De kontaktdata vi för varje kontaktperson lagrar är:
- E-mailadress (i princip alltid)
- Förnamn
- Efternamn
- Mobil- eller direkttelefon (ibland)

För konsulter har vi även CVn som konsulterna
skickat till oss.


Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar enbart in personuppgifter i samband med kundkontakter där vi har bokat möten/träffats eller kunder begär offerter och
/eller att vi har utfört uppdrag och/eller begärt att få information och/eller regelbunden information i form av nyhetsbrev eller på annat sätt. Genom att ni tillhandahåller informationen godkänner ni i och med det att vi behandlar den i enlighet med informationen i detta dokument.


Vi samlar in personuppgifter enligt ovan
avseende våra konsulter när de har visat
intresse av att ingå i vårt nätverk av konsulter.

Varför lagrar vi personuppgifter?
För att kunna fullgöra våra åtaganden i samband med förfrågningar och/eller order från respektive kund. Även för att kunna skicka ut
regelbundna nyhetsbrev, eller annan information. Även att i övrigt administrera relationen med våra kunder, konsulter och/eller i syfte att uppfylla eventuella myndighetskrav. Var lagrar vi personuppgifterna? På hårddiskar i datorer som finns i våra kontorslokaler i Stockholm. Dessa datorer är inte tillgängliga för
andra är vår egen personal. Hur skyddar vi personuppgifterna? Såväl databaserna som backup är tillgängliga enbart i vårt LAN (lokala
nätverk). Informationen går inte att nå utifrån. Vare sig via internet eller på annat sätt. Såväl datorer som databaser är skyddade genom
inloggningsförfarande som kräver såväl användarnamn som lösenord, vilket innebär att de är åtkomliga enbart för registrerade
användare inom företaget. För konsulter har vi även ett pärmsystem med CVn som rensas kontinuerligt.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till
någon annan part.


När tar vi bort respektive korrigerar personuppgifter?
Vi tar bort personuppgifter om/när en viss registrerad person skriftligen begär att så skall ske. Detta kommer då att ske omedelbart annat än i de fall där hela eller delar av
personuppgiften utgör en del av ett bokföringsverifikat, t.ex. referens på en faktura. I sådana fall gäller istället bestämmelserna
enligt bokföringslagen. Om/när en viss registrerad person skriftligen begär att så skall ske och samtidigt meddelar oss hur personuppgifterna skall korrigeras. Vi rensar dessutom själva regelbundet våra register. Uppgifter som inte längre behövs för de syfte de ursprungligen samlades in för tas då bort.

Så här får du registerutdrag
Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi lagrat på dig kontaktar du oss enligt nedan.


Angående Nyhetsbrev
Om du enbart vill bli borttagen från mailinglistan för Nyhetsbrev, men i övrigt medger att dina personuppgifter fortsätter att vara registrerade kontaktar du oss enligt nedan. Alternativt kan du också svara på ett nyhetsbrev och sätta order ”Avbryt” först i ämnesraden.


Kontaktuppgifter
Kontakta oss om du har ytterligare frågor, synpunkter eller krav med anledning av vår hantering av personuppgifter.