Våra konsulter är erfarna och kvalificerade ekonomer

Gemensamt för alla våra konsulter är deras långa erfarenhet, goda ledaregenskaper och höga engagemang. Vi tillsätter varje uppdrag med omsorg och lägger stor vikt vid att såväl person som kompetens ska matcha era behov.

Vad säger våra konsulter om oss?

 

Lind & Schultz har ett bra kontaktnät vilket ger mig möjlighet till intressanta uppdrag. De känner mig och min kompetens väl, vilket gör att uppdragen brukar bli lyckade för alla parter

Monika, interim ekonomichef och interim redovisningschef

 

Lind & Schultz har ett bra inarbetat namn, är kända på marknaden och är framför allt bra på att förmedla intressanta och roliga uppdrag. De är också hög tillgänglighet när man har olika frågor

Eva, interim projektledare och specialist

 

För mig är det viktigt att jobba med människor som är kunniga, med ett bra nätverk och som håller hög kvalitet på leveranserna. På Lind & Schultz kombineras det dessutom med ett engagemang och en omtänksamhet som inte är självklar

Tomas, interim CFO

Våra konsulter

Genom vår långa erfarenhet i branschen har vi ett stort nätverk av kvalificerade konsulter. Utmärkande för våra konsulter är att de:

 • Är utvecklingsorienterade, operativa och vill lära ut
 • Har stor social kompetens
 • Har gjort det operativa arbetet själva
 • Har i snitt 15 års erfarenhet
 • Är utbildade civilekonomer
 • Många har arbetat som revisorer
 • Har erfarenhet som CFO, ekonomichef, redovisningschef, controller
 • Har flera års erfarenhet av konsultrollen
 • Genomgår vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess

Vårt arbetssätt

Vi har erfarenhet av att tillsätta hundratals kvalificerade uppdrag där vi har bidragit till att öka kundens lönsamhet genom en effektivare ekonomi- och finansfunktion. Genomgående är att det handlar om uppdrag som ställer stora krav på erfarenhet, kunskap och arbetsmetodik inom finansiell consulting. Vi har följande process när vi tillsätter uppdrag hos våra kunder:

 • Inledande dialog
 • Research avseende förutsättningar i företaget
 • Möte med genomgång av förutsättningar och behov
 • Research avseende konsult
 • Möte med konsult
 • Uppdragsbeskrivning
 • Uppdrag startar
 • Genomförande av uppdrag
 • Kontinuerlig uppföljning under uppdragsperioden
 • Avslutat uppdrag återkoppling av genomförande

Vill du läsa mer om genomförda uppdrag?