Kundcase

Lind & Schultz har sedan starten 2008 genomfört flera hundra olika uppdrag för kunder i olika branscher och av olika företagsstorlek. Genomgående är att det handlar om uppdrag som ställer stora krav på erfarenhet, kunskap och arbetsmetodik inom finansiell consulting. Här berättar vi om några av de uppdrag som vi har genomfört inom våra tre verksamhetsområden – interimsuppdrag, specialistuppdrag och projektledning.


Interimsuppdrag

Interim ekonomichef i förändringsprojekt i fastighetsföretag

Fastighetsbolaget hade genomfört stora förändringsprojekt. Lind & Schultz konsult gick in i rollen som interim chef på en vakans som ekonomichef. I rollen som interim ekonomichef ingick arbetsuppgifter som rapportering, analys och personalledning. Konsulten fick även jobba med fastighetsbolagets fortsatta förändringsarbete. Uppdraget pågick cirka fyra månader till dess en ny ekonomichef var på plats. När interimsuppdraget var klart ville fastighetsbolaget att konsulten fortsatte med olika utvecklingsprojekt på deltid.

Ekonomichef förbättrade processer i serviceföretag

Företaget hade behov av en ekonomichef under en period tills man rekryterat en ny person. Det var viktigt att konsulten snabbt kunde komma in i arbetsuppgifterna. I rollen som interim ekonomichef ingick finansiell rapportering, ekonomistyrning, bokslut, controlling, prognos och budget samt årsredovisning enligt K3. Konsulten skulle även se över och förbättra processer och rutiner. Konsulten rapporterade till företagets CFO.

Konsult gjorde årsredovisning i noterat säkerhetsbolag

Det noterade säkerhetsföretagets ansvarige för koncernredovisningen var föräldraledig. En kvalificerad interim konsult togs in under föräldraledighetsperioden i rollen som interim koncernredovisningschef. Konsulten upprättade även årsredovisning enligt IFRS och hanterade all skatteredovisning.

Projektledare för verksamhetsutveckling på system- och konsultföretag

System- och konsultföretaget behövde en projektledare i rollen som Business Improvement Manager för ett av företagets affärsområden under en föräldraledighet. Konsulten ledde ett planeringsarbete inom affärsområdet, ansvarade för genomförandet och uppföljning. Konsulten rapporterade till företagets CFO.

Interim business controller i tillverkande företag

Ett företag med tillverkning var i behov av stöd i affärsledet av en business controller. Företaget ville få hjälp att analysera resultat, marginaler, prissättning, produktmix mm. Konsulten byggde upp en modell som var lätt att använda och som gav bra stöd till affärsområdesansvariga i den dagliga verksamheten. Uppdraget genomfördes tillsammans med personal från företagets ekonomiavdelning.


Specialistuppdrag och kompetensförstärkning

Fastighetsföretag tog in flera interima ekonomer inför börsnotering

Ett fastighetsbolag avsåg att notera sig på Stockholmsbörsen. Inför noteringen krävdes stora arbetsinsatser inom framför allt ekonomiavdelningen. En av företagets nyckelpersoner var dessutom föräldraledig. För att säkerställa att arbetet med att ta fram information inför noteringen skulle ske effektivt och med hög kvalitet valde företaget att anlita flera erfarna interima konsulter som tidigare arbetat med liknande uppgifter. Konsulterna jobbade tillsammans och i samråd med företagets egen ekonomiavdelning. I arbetet ingick att upprätta koncernredovisning enligt IFRS, att ta fram prospekt, årsredovisning mm.

Redovisningskonsult stöd när försäkringsbolag införde nytt regelverk

Försäkringsbolaget stod inför stora utmaningar då nyckelpersoner slutat och företaget behövde särskild kompetens i samband med att nya regelverk skulle införas på kort tid. Företaget stärkte ekonomifunktionen med kvalificerade seniora redovisningsspecialister som gav stöd i bokslutsarbetet och deltog i projektet med nya regelverk.

Konsultstöd när bank införde IFRS och Finrep

En av storbankerna hade behov av stöd inför införande av nya regelverk som IFRS redovisning och Finrep. Vår interima redovisningsspecialist gick in under några månader och jobbade med projektet tillsammans med befintlig personal.


Projektledning

Interim projektledare tog fram ekonomihandbok för fastighetsföretag

Företaget behövde ta fram en ekonomihandbok för att strukturera upp processer och rutiner för sina dotterbolag. Framtagande av en ekonomihandbok innebar utveckling av företagets ekonomiprocesser, minskade risker och att kompetensen i företaget dokumenterades. I ekonomihandboken samlades viktiga dokument såsom ansvar och befogenheter (attestplan), redovisningsprinciper, bokslutsprocess, ekonomisk planering mm. Konsulten genomförde arbetet tillsammans med företagets egen personal.

 

Kontakta oss

Använd gärna nedanstående formulär eller ring oss på 08-402 24 00

Du måste fylla i ditt namn
Du måste fylla i din e-postadress
Du måste skriva ett meddelande

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i nedanstående formulär och klicka på 'Skicka' för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Din adress kommer endast att användas av oss på Lind & Schultz och du kan när som helst välja att avbryta prenumerationen genom att skicka ett mail till oss.

Du måste fylla i din e-postadress
Adressen måste vara samma som ovan

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter (PDF)

 

 

Följ oss på LinkedIn