Kundcase

Lind & Schultz har sedan starten 2008 genomfört flera hundra olika uppdrag för kunder i olika branscher och av olika företagsstorlek. Genomgående är att det handlar om uppdrag som ställer stora krav på erfarenhet, kunskap och arbetsmetodik inom finansiell consulting. Här berättar vi om några av de uppdrag som vi har genomfört inom våra tre verksamhetsområden – interimsuppdrag, specialistuppdrag och projektledning.


Interimsuppdrag

Ekonomichef i förändringsprojekt i fastighetsföretag

Fastighetsbolaget hade genomfört stora förändringsprojekt. Lind & Schultz konsult gick in i rollen som interimschef på en vakans som ekonomichef. I rollen som tillförordnad ekonomichef ingick arbetsuppgifter som rapportering, analys och personalledning. Konsulten fick även jobba med fastighetsbolagets fortsatta förändringsarbete. Uppdraget pågick cirka fyra månader till dess en ny ekonomichef var på plats. När interimsuppdraget var klart ville fastighetsbolaget att konsulten fortsatte med olika utvecklingsprojekt på deltid.

Finance Manager förbättrade processer i serviceföretag

Företaget hade behov av en Finance Manager under en period tills man rekryterat en ny person. Det var viktigt att konsulten snabbt kunde komma in i arbetsuppgifterna. I rollen ingick finansiell rapportering, ekonomistyrning, bokslut, controlling, prognos och budget. Konsulten skulle även se över och förbättra processer och rutiner. Konsulten rapporterade till företagets CFO.

Konsult gjorde årsredovisning i noterat säkerhetsbolag

Det noterade säkerhetsföretagets ansvarige för koncernredovisningen var föräldraledig. En kvalificerad konsult togs in under föräldraledighetsperioden i rollen som Group Finance Manager. Konsulten upprättade även årsredovisning enligt IFRS och hanterade all skatteredovisning.

Business Improvement Manager projektledare på system- och konsultföretag

System- och konsultföretaget behövde en projektledare i rollen som Business Improvement Manager för ett av företagets affärsområden under en föräldraledighet. Konsulten ledde ett planeringsarbete inom affärsområdet, ansvarade för genomförandet och uppföljning. Konsulten rapporterade till företagets CFO.


Specialistuppdrag och kompetensförstärkning

Fastighetsföretag tog in flera konsulter inför börsnotering

Ett fastighetsbolag avsåg att notera sig på Stockholmsbörsen. Inför noteringen krävdes stora arbetsinsatser inom framför allt ekonomiavdelningen. En av företagets nyckelpersoner var dessutom föräldraledig. För att säkerställa att arbetet med att ta fram information inför noteringen skulle ske effektivt och med hög kvalitet valde företaget att anlita flera erfarna konsulter som tidigare arbetat med liknande uppgifter. Konsulterna jobbade tillsammans och i samråd med företagets egen ekonomiavdelning. I arbetet ingick att upprätta koncernredovisning enligt IFRS, att ta fram prospekt, årsredovisning mm.

Redovisningskonsult stöd när försäkringsbolag införde nytt regelverk

Försäkringsbolaget stod inför stora utmaningar då nyckelpersoner slutat och företaget behövde särskild kompetens i samband med att nya regelverk skulle införas på kort tid. Företaget stärkte ekonomifunktionen med kvalificerade redovisningsekonomer som gav stöd i bokslutsarbetet och deltog i projektet med nya regelverk.

Konsultstöd när bank införde IFRS och Finrep

En av storbankerna hade behov av stöd inför införande av nya regelverk som IFRS redovisning och Finrep. Konsulten gick in under några månader och jobbade med projektet tillsammans med befintlig personal.


Projektledning

Projektledare tog fram ekonomihandbok för fastighetsföretag

Företaget behövde ta fram en ekonomihandbok för att strukturera upp processer och rutiner för sina dotterbolag. Framtagande av en ekonomihandbok innebar utveckling av företagets ekonomiprocesser, minskade risker och att kompetensen i företaget dokumenterades. I ekonomihandboken samlades viktiga dokument såsom ansvar och befogenheter (attestplan), redovisningsprinciper, bokslutsprocess, ekonomisk planering mm. Konsulten genomförde arbetet tillsammans med företagets egen personal.

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i nedanstående formulär och klicka på 'Skicka' för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Din adress kommer endast att användas av oss på Lind & Schultz och du kan när som helst välja att avbryta prenumerationen genom att skicka ett mail till oss.

Du måste fylla i din e-postadress
Adressen måste vara samma som ovan

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter (PDF)

 

 

Följ oss på LinkedIn