Välj rätt konsult, våra goda råd!

Under de senaste åren har konsultbolag inom ekonomi och finans ökat lavinartat. Det kan vara svårt att särskilja och välja vilket konsultbolag som passar dig. Oftast är det stor skillnad på kvalitet, engagemang och erfarenhet när du söker efter en ekonomikonsult. Ett felaktigt val kan bli väldigt kostsamt.

Här följer våra goda råd som hjälper dig att välja den konsult som passar ditt företag och behov.

  • Säkerställ konsultföretagets kompetens och erfarenhet inom området för att verkligen kunna förstå ditt behov.

  • Anlita alltid ett konsultföretag som är specialister på ekonomikonsulter om du ska anlita en ekonom.

  • Anlita en ekonomikonsult som vill jobba som konsult. Det är inte samma sak att jobba i en linjeposition som anställd och att genomföra ett konsultuppdrag i en linjeposition.

  • Se till att du får ett uppdragsbrev där uppdragets innehåll, tid och pris definieras innan uppdraget startar.
  • Välj en ekonomikonsult som är mer kvalificerad än vad arbetsuppgifterna kräver, det gör att konsulten har lättare att snabbt sätta sig in i uppdraget och stötta med fler arbetsuppgifter.

  • Följ upp att konsultföretaget har metoder för överlämning till kunden när uppdraget avslutas.

  • Välj ett konsultföretag som är snabbt, engagerat och tillgängligt.

  • Välj ett konsultföretag som du gillar, som du känner förtroende för och delar dina värderingar.