Interim Business Controller

En Business Controller ansvarar för att på ett effektivt sätt analysera, följa upp och bevaka lönsamheten i företaget (alt företagets ekonomiska siffror). Utifrån det skapar Business Controllern beslutsunderlag till företagsledningen i syfte att kunna utveckla och styra verksamheten på ett optimalt sätt. Arbetsuppgifterna innehåller i regel budgetering, budgetuppföljning, rapporteringsarbete, upprätta prognoser, lönsamhetsuppföljningar, analyser samt utveckling av rutiner och processer.

En interim Business Controller från Lind & Schultz har gedigen kompetens av dessa arbetsuppgifter och erfarenhet från flera olika verksamheter vilket gör att konsulten snabbt kan sätta sig in i nya uppdrag och leverera från första dagen. Våra konsulter har även en förmåga och ambition att vara med i förbättring av processer, utveckla verksamhetsstyrning och visualisera information för verksamhet och ledning.

Kontakta oss