Interim Ekonomichef

En ekonomichef kan jobba med olika typer av företag beroende på tidigare erfarenhet och kompetens. Det kan till exempel vara med inriktning på olika branscher, noterat eller ägarlett företag. Ansvarsområdet kan innefatta redovisning, rapportering, Business control, IT, HR beroende på storlek på företaget. Personalansvar ingår ofta i rollen som ekonomichef.  Om företaget har en CFO rapporterar man till denne annars till VD.

Vid föräldraledighet, omstrukturering, vakans, tillfällig kompetensförstärkning mm kan en konsult tas in som ekonomichef. En erfaren interim ekonomichef från Lind & Schults kan snabbt sätts sig in i arbetsuppgifterna och täcka upp för de behov som krävs. En interim ekonomichef kan ofta även bidra till ett mer långsiktigt förbättrat arbetssätt genom att se ekonomiavdelningens arbetssätt med ”nya ögon”.

 

Kontakta oss