Interim CFO

En CFO (Chief Financial Officer) är ansvarig för ekonomifunktionen och driver företagets styrning genom ekonomi och finansiella frågor. I rollen ingår ansvar för löpande utveckling och effektivisering av samtliga processer inom ekonomi såsom budget, prognos, bokslut, inköpsstyrning med dess uppföljning och årsredovisning. Som CFO har du personalansvar över en eller flera grupper och du ansvarar för löpande resultatrapportering till bolagets ledning, styrelse och övrig organisation.

I rollen som CFO handlar arbetet i mångt och mycket om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt.

I dag behöver all operativ verksamhet stöd från en ekonomifunktion som kan leverera databaserade beslutsunderlag och ge vägledning utifrån analyser och insikter. Samtidigt ökar kraven på effektivitet, kontroll och regelefterlevnad.

En interim CFO från oss kan både leda ekonomifunktionen i det operativa arbetet och samtidigt driva utveckling, förbättringsarbete och förändringsledning. I dag behöver all operativ verksamhet stöd från en ekonomifunktion som kan leverera databaserade beslutsunderlag och ge vägledning utifrån analyser och insikter. Samtidigt ökar kraven på effektivitet, kontroll och regelefterlevnad.

En interim CFO är medveten om de möjligheter som nya tekniker medför och att utvecklas inom den viktiga rådgivande rollen som CFO:er och ekonomifunktionen nu ha.

 

Kontakta oss