Ekonomikonsult

10 goda råd

Det finns en djungel av konsult- och bemanningsföretag att välja mellan. Det kan vara stor skillnad på kvalitet, engagemang och erfarenhet om du t.ex. söker efter en ekonomikonsult. Ett felaktigt val kan bli väldigt kostsamt.

Här följer 10 goda råd som hjälper just dig att välja en ekonomikonsult eller en finanskonsult som passar ditt företag och behov.

  1. Kontrollera konsultföretagets erfarenhet inom området. Säkerställ att konsultfirman verkligen förstår ditt behov.
  2. Anlita alltid ett konsultföretag som är specialister på ekonomikonsulter om du ska anlita en ekonom.
  3. Se till att den kundansvarige säljaren har personlig erfarenhet av att genomföra uppdrag inom ekonomi- och finansområdet.
  4. Anlita en ekonomikonsult som vill jobba som konsult och inte är ute efter en fast anställning. Det är inte samma sak att jobba i en linjeposition som anställd och att genomföra ett konsultuppdrag i en linjeposition.
  5. Se till att du får ett uppdragsbrev där uppdragets innehåll, tid och pris definieras innan uppdraget startar.
  6. Hitta ett konsultföretag som är snabbt, engagerat och tillgängligt.
  7. Kräv att konsultföretaget väljer ut en passande konsult (inte fem CV som du ska gå igenom) så att du slipper göra konsultföretagets jobb.
  8. Välj en ekonomikonsult eller finanskonsult som är lite mer kvalificerad än vad som egentligen behövs, det är ju inte fråga om en fast rekrytering.
  9. Kontrollera vad som gäller vid ev övertid, risk finns att du behöver betala höga påslag.
  10. Följ upp att konsultföretaget har metoder för överlämning till kunden när uppdraget avslutas.

 

 

 

 

 

 

 

              

Kvalificerade tjänster inom ekonomi och finans

Står ert företag tillfälligt utan ekonomichef, behövs en ekonomikonsult eller redovisningschef? Vi erbjuder erfarna och högkvalificerade ekonomikonsulter, läs mer.