Trygga lösningar

 

Som du vet var vi mycket nöjda med konsulten
och er förmåga att hitta rätt person

En av våra trognaste kunder,
för övrigt en av de stora bankerna

Chansa inte!

Vi har sedan starten 2008 genomfört flera hundra olika uppdrag för kunder i olika branscher och av olika företagsstorlek. Genomgående är att det handlar om uppdrag som ställer stora krav på erfarenhet, kunskap och arbetsmetodik inom finansiell consulting.

Vår långa erfarenhet från att ha arbetat med ekonomer och utvärderat dem gör att vi är experter på att bedöma respektive konsults kompetens, både vad gäller relevant kunskap och lämplig personlighet. Det resulterar i många nöjda kunder och konsulter.

Vi har en modell av kvalitetssäkring för våra konsulter innan de kan börja jobba hos och hos våra kunder. Vi garanterar kvaliteten på konsulterna och kompetensen måste matchas mot rätt typ av uppdrag.

Vår erfarenhet och effektiva arbetssätt innebär att uppdraget blir rätt från början till slut.