Specialistuppdrag

Står ert företag inför en stundande börsnotering som kräver stora och specialiserade resurser? Eller står er bransch inför nya regelverkskrav eller nya redovisningsprinciper? Vi erbjuder erfarna och högkvalificerade konsulter som kan hjälpa till att stärka ekonomi- och finansfunktionen med specialister.

Vi genomför specialistuppdrag inom

  • Finansiell Due Diligence
  • Förberedelse för börsnotering
  • US GAAP, IFRS, Redovisningsspecialister
  • Internkontroll, SOX, Bolagskoden
  • Regelverk
  • Compliance

Vill du veta mer om våra specialistroller?

Vad innebär ett specialistuppdrag?

Genomgående handlar det om uppdrag som ställer stora krav på expertis, specialistkunskap och arbetsmetodik inom finansiell consulting. Ett specialistuppdrag kan t ex vara en konsult inom IFRS. IFRS är ett internationellt redovisningsregelverk som bland annat noterade och finansiella företag har att tillämpa i sina externa finansiella rapporter, tex årsredovisningen.

Lind & Schultz har konsulter som är specialiserade på olika områden inom IFRS. Det kan tex gälla standarderna IFRS 13 och IFRS 39 för finansiella bolag eller IFRS 15 (kundavtal) och IFRS 16 (leasing), IFRS 17 (försäkring) beroende på vilken verksamhet som företaget har.