Projektledare

Står ert företag inför en större förändring som implementation av nytt affärssystem eller som uppköp av nytt bolag? Vi erbjuder erfarna och högkvalificerade konsulter som kan förstärka er förändringsfas med projektledare för att utveckla och säkerställa anpassning av ekonomiprocesserna.

Vilken typ av uppdrag genomför vi som projektledare?

Vi utvecklar era processer och hjälper till att förbättra er ekonomi- och finansfunktion. Projekt som vi genomför

  • Översyn av ekonomifunktion
  • Ekonomihandbok, process- och rutinförbättring
  • Projektledning vid affärssystembyte

 

Varför behövs effektiva ekonomiprocesser?

Att ha effektiva och tillförlitliga ekonomiprocesser hjälper företagets ledning till bättre beslut. Att med ”nya glasögon” se över hur man jobbar på ekonomiavdelningen ger ofta input till ett förändrat, mer modernt och bättre arbetssätt. Vi har konsulter som kan genomföra denna utveckling och förbättring. Konsulten arbetar oftast i tre faser för att lyckas med uppdraget.

  • Genomlysning och analys av nuvarande arbetssätt
  • Förslag till åtgärder
  • Implementation

Vill du veta mer om våra projektroller?