Kvalificerad ekonom interim

En kvalificerad ekonom har gedigen kompetens inom ekonomi utifrån flera års erfarenhet av relevanta och kvalificerade arbetsuppgifter inom tex redovisning eller controlling. Att vara en kvalificerad ekonom kan innebära att man är specialist inom sitt område som t ex redovisning, koncernredovisning, IFRS. En kvalificerad ekonom har oftast erfarenhet från varierande komplexitet i ekonomiarbetet. Komplexiteten är beroende på bolagets verksamhet, bolagets affärsmodell, bolagets storlek och bolagets ägarförhållanden.

En interim kvalificerad ekonom från Lind & Schultz kan antingen vara specialist eller generalist. Utmärkande för en interim kvalificerad ekonom från oss är att konsulten snabbt kan sätta sig in i nya uppdrag och leverera från första dagen.

Kontakta oss