Konsult Redovisningschef

En Redovisningschef ansvarar för bolagets redovisning och rapportering samt leder och utvecklar redovisningsavdelningen. Redovisningschefen leder, fördelar och kvalitetssäkrar arbetet på redovisningsavdelning. Den har personalansvar för sin grupp och ansvarar för den legala redovisning och bolagets årsredovisning samt dess interna och externa rapportering. Redovisningschefens uppgift är även att proaktivt identifiera, utveckla och implementera effektiva och standardiserade redovisningsprocesser.

Graden av operativt arbete samvarierar ofta med bolagsstorlek – på en mindre redovisningsavdelning är det naturligt att även Redovisningschefen arbetar operativt med den löpande redovisningen och kanske på egen hand upprättar årsbokslut och årsredovisningar. På större bolag brukar i regel den operativa delen försvinna allt mer och ersättas av mer strategiskt arbete och management i form av att stötta sina medarbetare och se till att de får rätt förutsättningar att leverera på toppen av sin förmåga.

En interim Redovisningschef från Lind & Schultz är trygg i sin kompetens, strukturerad, analytisk, noggrann, kommunikativ och har goda ledaregenskaper. Konsulten är van att driva förändringsarbete med att förbättra processer, effektivisera arbetet, optimera system och automatisering.

Kontakta oss