Konsult Koncernredovisning

En konsult inom koncernredovisning är ansvarig för att arbeta fram en koncernredovisning som ska ge ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde. Koncernredovisningen är en särskild årsredovisning som omfattar moderbolag med alla dotterbolag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet.

Inom koncernredovisning ingår följande arbetsuppgifter:

  • Rapportering för koncernens samtliga bolag
  • Konsolidering vid månads, kvartals- och årsbokslut
  • Upprättande av årsredovisning enligt IFRS
  • Upprättande av bokslut på månads- och årsbasis och elimineringar
  • Säkerställa kvaliteten i redovisningen
  • Arbeta med utveckling och förbättringar av processer och rutiner

Koncernredovisningen omgärdas av speciellt regelverk som innebär en konsolidering av alla dotterbolag med hjälp av förvärvsmetoden enligt IFRS och K3-rekommendationen.

Det är viktigt att koncernredovisningen upprättas korrekt så att intressenter kan utvärdera koncernen som en enhet utifrån ekonomiska aktiviteter i företaget på koncernnivå.

Kompetens och resurser inom koncernredovisning och dess regelverk är eftertraktade och kan vara svårt att få tag på både för anställning och för konsultuppdrag. När man anlitar en interim konsult för koncernredovisning är det viktigt att försäkra sig om att konsulten har tillräcklig kompetens, relevant erfarenhet och rätt utbildning. Lind & Schults har kompetensen att göra denna bedömning.

Kontakta oss