Konsult IFRS

IFRS är ett internationellt redovisningsregelverk som bland annat noterade och finansiella företag har att tillämpa i sina externa finansiella rapporter, tex årsredovisningen. Konvertering till IFRS innebär oftast en stor arbetsinsats och kompetens inom området. En konsult som hjälper företaget operativt är till stor hjälp. Lind & Schultz har konsulter som är specialiserade på olika områden inom IFRS. Det kan tex gälla standarderna IFRS 13 och IFRS 39 för finansiella bolag eller IFRS 15 (kundavtal) och IFRS 16 (leasing), IFRS 17 (försäkring) beroende på vilken verksamhet som företaget har.

Kontakta oss