Konsult Ekonomichef

En ekonomichef har oftast ansvar för en hel ekonomiavdelning. Ansvaret gäller oftast både för personal och för rapportering till CFO, VD och/eller ägare. Det beror ju förstås på hur stort företaget är och om det är börsnoterat eller ägarlett. Vi träffar kontinuerligt konsulter som jobbar som ekonomichefer i företag inom olika branscher. Vårt arbetssätt innebär att vi snabbt kan hitta rätt konsult Ekonomichef till de uppdragsförfrågningar som vi får från våra kunder.

Våra konsulter jobbar med moderna verktyg och på ett modernt sätt. Konsulterna är uppdaterade på aktuella frågeställningar inom ekonomiområdet. Ofta får en ekonomichef även ta hand om personalfrågor och avtal, allt beroende på hur företagsstrukturen ser ut i det aktuella uppdraget. Vår långa erfarenhet garanterar att vi till det aktuella företaget och till kunden föreslår den rätta konsulten. Om ni har behov av en konsult Ekonomichef så ser vi till att ni blir mycket nöjda.

Kontakta oss