Interimskonsult ekonomi

En interim konsult är en konsult som kommer in tillfälligt i en operativ roll på ett företag. Det finns flera anledningar att det finns behov av en interim konsult:

  • En medarbetare slutar
  • Någon ska gå på föräldraledighet
  • En medarbetare blir sjukskriven
  • Företag växer, antingen organiskt eller via förvärv av annat bolag
  • Företaget står inför en större förändringsfas och är i behov av fler resurser
  • Företaget är i en förändringsfas där viss kompetens behövs tillfälligt


Vi tillsätter interimskonsult inom ekonomi och finans. Det innebär att våra konsulter har gedigen erfarenhet och kompetens inom ekonomi, de är erfarna och kvalificerade ekonomer. De har utfört sina arbetsuppgifter vid upprepade tillfällen, de är leveranssäkra och pålitliga. En del konsulter är bredare i sin kompetens inom ekonomi och går in i operativa roller som t ex interim CFO, interim Ekonomichef, interim Ekonomiansvarig. En del konsulter är mer specialiserade i sin kompetens och kan ta roller som interim Redovisningsspecialist, interim Redovisningschef, interim Business Controller, interim Controllerchef, interim Koncernredovisare.


Våra interimskonsulter inom ekonomi utmärker sig genom att de

  • utifrån sin erfarenhet och kompetens kan hantera situationer de inte varit i tidigare
  • är vana att snabbt förstå och sätta sig in i en ny verksamhet och affärsmodell
  • kan både driva förändring utifrån ett större helhetsperspektiv och vara hands-on i det operativa ekonomiarbetet
Kontakta oss