Interim Koncernredovisningschef

I rollen som koncernredovisningschef är man ytterst ansvarig för att koncernredovisningen är upprättad korrekt och enligt gällande regelverk. Koncernredovisningen är en särskild årsredovisning som ett moderföretag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och alla dess dotterföretag och beskriver deras finansiella ställning som om de vore en enda ekonomisk enhet.

I större koncerner behövs i de flesta fall flera medarbetare inom koncernredovisning och att vara koncernredovisningschef innebär då att man har personalansvar. I mindre koncerner kan det vara redovisningschefen som är ytterst ansvarig för koncernredovisningen.

Som konernredovisningschef ingår även ansvar för koncernredovisningssystemet. Det finns ett antal olika koncernredovisningssystem för att hantera koncernredovisning. Det underlättar processen men man kan även använda excel för mindre koncerner.

Koncernredovisningen omgärdas av speciellt regelverk och för att på ett korrekt sätt kunna upprätta en koncernredovisning krävs särskild kompetens. Det kan vara svårt att hitta kompetens inom koncernredovisning för bolag som redovisar i enlighet med IFRS, vanligtvis noterade bolag och finansiella företag men även andra som tex vill ändra från K3.

Om du behöver anställa en koncernredovisningschef eller ta in en interims konsult som koncernredovisningschef är det viktigt att säkerställa kompetens, erfarenhet och utbildning. Kompetens och resurser inom koncernredovisning och dess regelverk är eftertraktade och kan vara svårt att få tag på. Vi på Lind & Schultz har flera konsulter som har denna kompetens, erfarenhet och är vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

Kontakta oss