Erfarna ekonomer

En erfaren ekonom har relevant erfarenhet av de arbetsuppgifter som ska utföras. Det kan vara inom tex redovisning eller controlling. Det är inte säkert att kompetenser inom olika områden överlappar varandra. En duktig och erfaren business controller har kanske inte redovisningskunskaper och vice versa.  En ekonom har kanske bara jobbat med mindre företag och har inte de kompetenser som krävs för samma roll i ett större noterat företag. Personkännedom är också en viktig parameter att beakta.

Om ett företag ska anlita en erfaren ekonom behöver man ha kunskap om dessa skillnader. Erfarenheten består oftast av en kombination av utbildning och operativt arbete. Lind & Schults har möjlighet att utvärdera och hitta rätt person för ett specifikt konsultuppdrag.

Kontakta oss