Ekonomiprocesser

Att ha effektiva och tillförlitliga ekonomiprocesser hjälper företagets ledning till bättre beslut. Att med ”nya glasögon” se över hur man jobbar på ekonomiavdelningen ger ofta input till ett förändrat, mer modernt och bättre arbetssätt.

Ofta utförs arbetet som man gjort tidigare, så gör vi, så har vi alltid gjort. Ofta vet företagets CFO att processen kan göras effektivare men det kan vara svårt att sätta fingret på vad exakt som behöver göras. Det finns både quick fix och åtgärder som tar lite längre tid.

Att få hjälp med denna analys kan göras av den person som har rollen som interim ekonomichef eller interim redovisningschef.  Det kan också göras genom som ett konsultuppdrag med genomlysning/analys av nuvarande arbetssätt, förslag till åtgärder och slutligen hjälp med implementation.

Kontakta oss