den 29 oktober 2018

RPA på ekonomifunktionen, vad är det?

RPA är förkortningen som är, om än inte på allas, så i fall på mångas läppar hösten 2018. Så vad handlar det om?

RPA står för Robotic Process Automation, det vill säga mjukvara för att automatisera administrativa uppgifter, en robotisering på kontor och ekonomifunktioner liknande den som sedan länge etablerats på verkstadsgolven. Det kan handla om något så enkelt som automatiserad svar på e-post till komplex automatisering av processer i ett affärssystem.

Gemensamt för de flesta områden där RPA införs är att det är repetetiva, standardiserade och arbetsintensiva arbetsuppgifter, alltså oftast inte det som utförs av en cfo eller ekonomichef utan uppgifter som ligger på andra delar av en ekonomiavdelning. Ju mer arbete som idag läggs ned på en enkel administrativ desto starkare ekonomiska incitament att införa PRA.

RPA ersätter inte befintliga IT-system utan är applikationer som interagerar med dem, som en medarbetare i digital form, och läggs på toppen av verksamhetens befintliga system. Det skiljer också RPA från klassisk automatisering, RPA fungerar oberoende av bakomliggande system.

Enligt Vismas digitaliseringsindex från 2017 har svenska företag mycket kvar att göra när det gäller digitalisering av ekonomifunktionen. Till exempel är bara 28 procent av leverantörsfakturorna är helt digitala, jämfört med Finland där 60 procent är digitala. Visma framhåller att digitaliserad indata är en grundförutsättning, och att företagen idag bland annat kan digitalisera/automatisera inkommande och utgående fakturor, leverantörsbetalningar, reseräkningar, tidsrapportering, attestflöde och nyckeltal.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i nedanstående formulär och klicka på 'Skicka' för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Din adress kommer endast att användas av oss på Lind & Schultz och du kan när som helst välja att avbryta prenumerationen genom att skicka ett mail till oss.

Du måste fylla i din e-postadress
Adressen måste vara samma som ovan

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter (PDF)

 

 

Följ oss på LinkedIn