den 26 september 2016

Ny intäktsredovisning ställer krav på analys

En ny standard för intäktsredovisning ska börja gälla för räkenskapsåret från den 1 januari 2018 med jämförelseår 2017. Redovisningen har försäljningsavtalet som utgångspunkt och innebär ett omfattande analysarbete för många företag

IFRS 15 är tänkt att gälla alla branscher och transaktioner. Idén är att all intäktsredovisning ska utgå från ett försäljningsavtal för en vara eller en tjänst. Redovisningen ska sedan följa en femstegsmodell: Först ska avtalet med en kund identifieras. Därefter vilka åtaganden om prestationer som är förknippade med avtalet. I ett tredje steg bestäms transaktionspriset som sedan fördelas på de olika åtagandena. I steg fem redovisas intäkterna då prestationsåtagandena är uppfyllda.

Den nya intäktsredovisningen kan innebära såväl tidigare som senare intäktsredovisning jämfört med idag. En grundläggande skillnad är att IFRS 15 – fokuserar på kontroll snarare än risk och förmå-n. Intäkterna redovisas när kontrollen över en vara eller tjänst övergår från säljare till köpare. Samtidigt medför IFRS 15 en hel del svåra bedömningsfrågor för många företag, bland annat hur försäljning med rörlig ersättning och licenserer ska redovisas.

– Många företag kommer att behöva göra ett omfattande analysarbete inför införandet av IFRS 15, bland annat krävs en genomgång av alla kundavtal för att identifiera hur de fem stegen i IFRS 15 ska uppfyllas. Det är inte bara en redovisningsfråga, troligen behöver många system anpassas för att möjliggöra efterlevnaden säger Eva Lind Andersson på Lind & Schultz.

– Det bästa är att ta fram en projektplan och arbeta utifrån denna. Det gäller att påbörja arbetet så snart som möjligt eftersom det troligen för många företag blir ett ganska omfattande projekt som kommer att kräva insatser av personer med operativ och mycket god redovisningserfarenhet.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i nedanstående formulär och klicka på 'Skicka' för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Din adress kommer endast att användas av oss på Lind & Schultz och du kan när som helst välja att avbryta prenumerationen genom att skicka ett mail till oss.

Du måste fylla i din e-postadress
Adressen måste vara samma som ovan

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter (PDF)

 

 

Följ oss på LinkedIn