den 2 oktober 2017

5 trender på ekonomiavdelningen

Shared service centres och andra trender på ekonomiavdelningen. Det traditionella ekonomiarbetet håller på att försvinna och kraven från verksamheterna att ställa om till proaktivt och strategiskt affärsstöd ökar, enligt en rapport från Azets trendpanel.

Azet menar att de företag som lyckas med transformationen av ekonomifunktionen kommer att ha en stark konkurrensfördel och har identifierat fem starka trender:

 1. Teknik möjliggör men den mänskliga insatsen avgör
  Teknikutvecklingen gör att ekonomiavdelningarna kan minska antalet anställda. Men för att kunna realisera det som tekniken kan bidra med krävs människor som standardiserar processer, korrigerar avvikelser och analyserar data. Den mänskliga faktorn blir avgörande vid värdeskapande på ekonomiavdelningen.

 2. Data sätter agendan
  Redovisning har tidigare fungerat som ett facit för vad som redan hänt. I takt med att realtidsdata blir mer åtkomligt går det att jobba med olika scenarios som blir vägledande och faktiskt styr beteenden och beslut. Ekonomichefen förväntas använda dagsaktuella siffror för att sätta agendan framåt och öka beredskapen för omställningar vid behov.

 3. Ökat fokus på säkerhet
  I takt med att data blir allt mer tillgängligt ökar också riskerna för att denna blir förstörd eller hamnar i fel händer. Detta kommer att bidra till ett ökat säkerhetstänk och fokus på hanteringen av transparensen. Vem som äger datan blir således en viktig fråga på framtidens ekonomiavdelning vilket medför högre krav på juridisk kompetens och kunskap om rådande datalagar. De företag som har en bra balans mellan övergripande kontrollfunktioner och digitaliserade processer kommer att ha en avgörande konkurrensfördel de kommande tio åren.

 4. Rollerna på ekonomiavdelningen förändras
  En kategori ekonomer kommer ansvara för att hantera och styra tekniken samt optimera processer så att relevant data utvinns. Samtidigt flyttas ekonomichefens funktion successivt bort från kontroll och rapportering till att tolka och utveckla strategin. Ekonomichefens roll blir då att sätta agendan för den nya ekonomifunktionen och säkerställa att den är verksamhetsstyrande.

 5. Shared service centres och outsourcing ökar kraftigt
  Genom att organisera sig i interna eller externa shared service centres kan man utnyttja skalfördelar, standardiserade ekonomiprocesser, teknik, kompetens och nearshoring till låglöneländer. Externa shared service centres kommer främst öka bland mellanstora bolag som har svårt att själva nå skalbarhet.
  Undersökningen visar en markant ökning i optimism bland Sveriges finanschefer. Framför allt finanschefer inom tillverkningssektorn, som tidigare var den minst positiva sektorn, visar betydligt större optimism.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i nedanstående formulär och klicka på 'Skicka' för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Din adress kommer endast att användas av oss på Lind & Schultz och du kan när som helst välja att avbryta prenumerationen genom att skicka ett mail till oss.

Du måste fylla i din e-postadress
Adressen måste vara samma som ovan

 

Läs om hur vi hanterar personuppgifter (PDF)

 

 

Följ oss på LinkedIn