Möt tre av Lind & Schultz konsulter

Våra konsulter har olika slags kompetens men har lång erfarenhet, goda ledaregenskaper och högt engagemang gemensamt. Vi tillsätter varje uppdrag med omsorg och lägger stor vikt vid att såväl person som kompetens ska matcha era behov. Tack vare vårt stora nätverk kan vi alltid erbjuda konsulter med relevant erfarenhet av liknande uppdrag.

Thomas har 20 års erfarenhet som ekonomichef och CFO

Thomas har dryga 20 års erfarenhet som CFO och ekonomichef från en rad olika branscher, bland annat inom resor och fastigheter. De senaste sju åren har han tagit uppdrag som konsult, ett flertal av uppdragen har han fått via Lind & Schultz.

– Jag blev rekommenderad att prata med Eva och Patrik och har sedan vår första kontakt haft flera uppdrag i ledande positioner på ekonomiavdelningar, bland annat som tillfällig ekonomichef med personalansvar.

Thomas har en bakgrund som auktoriserad revisor och har för Lind & Schultz uppdragsgivare bland annat hanterat rapportering och bokslut samt tagit fram styrelsematerial och kommunikéer. Han har även agerat projektledare i förbättringsprojekt på ekonomiavdelningar kopplat till rapportering och hjälpt kunder med nya investeringsmodeller, investeringskalkyler och beslutsstödsystem.

– För mig är det viktigt att jobba med människor som är kunniga, med ett bra nätverk och som håller hög kvalitet på leveranserna. På Lind & Schultz kombineras det dessutom med ett engagemang och en omtänksamhet som inte är självklar. Eva och Patrik har mycket goda relationer med både konsulter och kunder.

Medverkande vid börsintroduktion

Konsulten Eva, som är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg har efter en längre period som managementkonsult etablerat sig som egenföretagare inom koncernredovisning. För Lind & Schultz har hon varit med och implementerat ett budgetsystem på ett försäkringsbolag. Hon har också haft ett längre uppdrag på en koncernredovisningsfunktion inom fastighetsbranschen, som bland annat innebar prospekt inför börsintroduktion, kvartals- och årsbokslut med åtföljande årsredovisning.

- Lind & Schultz har ett bra inarbetat namn, är kända på marknaden och är framförallt bra på att förmedla intressanta och roliga uppdrag. De är också lätta att ha en bra dialog med, det är hög tillgänglighet när man har olika frågor, säger Eva.

Monika: ”Lind & Schultz ger möjlighet till intressanta uppdrag”

Konsulten Monika har gjort flera olika uppdrag under en följd av år för Lind & Schultz. Det har handlat om allt från kortare utryckningar där kunden behövt akut hjälp till längre uppdrag, till exempel temporära lösningar inför en kommande rekrytering eller kompetensförstärkning i ett specifikt projekt.

– Lind & Schultz har ett bra kontaktnät vilket ger mig möjlighet till intressanta uppdrag. De känner mig och min kompetens väl, vilket gör att uppdragen brukar bli lyckade för alla parter, säger Monika.

Monika är civilekonom från Uppsala Universitet. Efter examen arbetade hon i 17 år hos Ernst & Young och blev både auktoriserad revisor och delägare. Därefter har hon jobbat som fristående konsult i 15 år.