den 2 oktober 2017

M&A topprioritet bland storbolags-CFO

M&A är fortsatt het fråga för CFOs i svenska storbolag.

I Deloitte/SEB:s undersökning våren 2017 anger hela 94 procent av CFO bland Sveriges 200 största bolag att M&A-aktiviteten kommer att ligga på samma höga nivå som nu eller ännu högre. En skillnad mot tidigare års undersökningar är att intresset för utlandsförvärv har ökat.
Undersökningen visar också en ökad oro för cyberhot bland CFO:s. En stor andel av företagen, 69 procent, har utsatts för cyberhot samtidigt som bara 14 procent anser sig vara mycket väl rustade för att identifiera och hantera sådana hot.