den 2 oktober 2017

Högtryck kräver snabba interimslösningar

Får Konjunkturinstutet rätt kommer den svenska ekonomin att växa med 3 procent i år, i så fall för andra året i rad.

Det betyder högtryck inom många branscher och yrkeskategorier. Det gäller i synnerhet erfarna specialister där efterfrågan ofta överstiger utbudet. Det tar idag generellt sett längre tid än tidigare att tillsätta tjänster på ekonomi- och finansfunktioner. Det innebär inte bara en affärsrisk utan också stora påfrestningar på den personal som ska utföra jobbet innan tjänsten är tillsatt.

-För att undvika detta efterfrågas allt oftare interimslösningar som snabbt kan komma på plats, säger Eva Lind Andersson, partner på Lind & Schultz.
Hon tillägger att processen att få in erfarna konsulter underlättas av att ha en uppdaterad kontakt med ett företag som snabbt kan presentera kompetenta kandidater. I annat fall kan även sökandet efter interimslösningar dra ut på tiden och bli kostsamt.

Ekonomer hamnade 2016 på fjärde plats över de största bristyrkena i Sverige, mycket talar för att bristen på ekonomer har ökat ytterligare under 2017.